Thông báo kế hoạch Tổ chức Kỳ thi tiếng Hàn trong ngành Ngư nghiệp năm 2020

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về Kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn, kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực năm 2020 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc (theo Chương trình EPS) trong ngành ngư nghiệp. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tổ chức đăng ký cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc tham dự kỳ thi như sau:

1. Thông tin chung về kỳ thi

1.1. Cơ quan tổ chức kỳ thi

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc và các cơ quan, đơn vị chức năng của Việt Nam chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.

– Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc giao Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) chịu trách nhiệm ra đề thi, quản lý đề thi, bài thi, chấm bài và tổ chức kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực người lao động.

1.2. Ngành tuyển chọn: Ngư nghiệp

1.3. Chỉ tiêu tuyển chọn: 1.297 người

1.4. Phương thức thi tuyển

Vòng 1: Thi tiếng Hàn

– Thi trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm, gồm 2 kỹ năng nghe hiểu và đọc hiểu, tổng số 40 câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút, điểm số tối đa là 200 điểm.

– Số ứng viên đạt yêu cầu về tiếng Hàn, được chọn tham dự kiểm tra tay nghề là 1.556 người (bằng 120% chỉ tiêu tuyển chọn được phân bổ), lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 60 điểm trở lên.

Người lao động đạt yêu cầu qua vòng thi tiếng Hàn mới được làm hồ sơ đăng ký kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Vòng 2: Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực

– Kiểm tra tay nghề gồm các nội dung: Kiểm tra thể lực, kỹ năng cơ bản và phỏng vấn

– Đánh giá năng lực: đánh giá kinh nghiệm thực tế của người lao động và đánh giá bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến ngành nghề đăng ký với những lao động đã qua đào tạo, được cấp bằng, chứng chỉ.

Người trúng tuyển qua vòng 2 được lựa chọn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống đến khi đủ chỉ tiêu.

Những người lao động đạt yêu cầu qua vòng 1- kỳ thi tiếng Hàn và vòng 2 – kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực mới được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc để giới thiệu với chủ sử dụng Hàn Quốc. Sau khi được chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng, người lao động mới làm thủ tục đi làm việc tại Hàn Quốc.

1.5. Thời gian tổ chức các kỳ thi

– Thời gian thi tiếng Hàn: Từ ngày 24/08 ~ 04/09/2020

– Kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực: từ ngày 21~27/10/2020

2. Đối tượng và điều kiện dự thi

2.1. Đối tượng dự thi

– Người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, đang cư trú tại các huyện ven biển và các huyện đảo thuộc các tỉnh/thành phố trong cả nước ngoại trừ các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2020 (đối với người lao động chuyển hộ khẩu từ các địa phương không tuyển chọn trong ngành ngư nghiệp hoặc các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2020 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương chuyển đến là 01 năm tính đến ngày 08/06/2020);

– Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng (bao gồm trường hợp người lao động có hộ khẩu thường trú tại các địa phương không tuyển chọn trong ngành ngư ghiệp hoặc tạm dừng tuyển chọn năm 2020);

– Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp và ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ Hàn Quốc thực hiện chính sách miễn xử phạt đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện trình diện để về nước trong các giai đoạn: từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 31/12/2016, từ ngày 10/07/2017 đến hết ngày 10/10/2017, từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 31/3/2019 và từ ngày 11/12/2019 đến ngày 30/6/2020 (bao gồm trường hợp người lao động có hộ khẩu thường trú tại các địa phương không tuyển chọn trong ngành ngư nghiệp hoặc tạm dừng tuyển chọn năm 2020).

Sau khi thống nhất với phía Hàn Quốc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thông báo danh sách các địa phương tạm dừng tuyển chọn năm 2020.

2.2. Điều kiện dự thi

Người lao động đăng ký dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

– Từ 18 đến 39 tuổi (những người sinh trong khoảng thời gian từ ngày 08/6/2002 đến 09/6/1980)

– Không có án tích theo quy định của pháp luật;

– Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc;

– Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc (bao gồm cư trú hợp pháp và bất hợp pháp) theo visa E9 (lao động EPS) hoặc/và visa E10 (thuyền viên tàu đánh cá) thì thời gian cư trú phải dưới 05 năm;

– Không bị cấm xuất cảnh Việt Nam;

– Không có thân nhân (bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng) đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc;

– Đủ sức khỏe đi làm việc tại nước ngoài theo quy định của Bộ Y tế;

– Không bị mù màu, rối loạn sắc giác;

– Có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, có sức khoẻ và chịu được sóng nước để làm việc trên tàu biển hoặc đã được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đối với các nghành nghề liên quan đến ngư nghiệp.

– Người lao động bị đứt, cụt ngón tay hoặc chấn thương, dị tật cột sống vẫn được đăng ký dự thi, tuy nhiên việc xét tuyển sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

3. Tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi

3.1. Thời gian

– Tiếp nhận đăng ký thi tiếng Hàn: từ ngày 08 ~ 10/6/2020 (03 ngày)

– Tiếp nhận đăng ký đánh giá năng lực: 21~23/9/2020 (03 ngày)

3.2. Cơ quan và địa điểm tiếp nhận đăng ký

Đề nghị Quý Ủy ban giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn, tiếp nhận đăng ký đánh giá năng lực và thông báo địa điểm tiếp nhận đăng ký cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Trung tâm Lao động ngoài nước) trước ngày 01/6/2020; đồng thời thông báo công khai, rộng rãi các điểm tiếp nhận đăng ký trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để người lao động biết.

3.3. Thủ tục tiếp nhận đăng ký

Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thông tin hướng dẫn về quy trình tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi của người lao động.

3.4. Lệ phí dự thi

– Thi tiếng Hàn: Lệ phí dự thi (để chuyển cho phía Hàn Quốc) thu bằng tiền Việt Nam, tương đương 24 USD (không thu thêm các khoản khác ngoài lệ phí thi này). Lệ phí dự thi đề nghị chuyển về Trung tâm Lao động ngoài nước cùng với Danh sách người lao động đăng ký dự thi và Đơn đăng ký dự thi.

– Kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực: Không thu phí.

4. Thông báo về số báo danh, thời gian, địa điểm thi và kết quả thi

– Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng văn bản tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố những nội dung sau:

Danh sách thí sinh, số báo danh, địa điểm thi và ca thi của người lao động để Sở thông báo và hướng dẫn cho người lao động đến dự thi tiếng Hàn.

+ Kết quả kiểm tra tiếng Hàn và kế hoạch kiểm tra tay nghề, đánh giá năng lực để người lao động đăng ký. Những người lao động đạt yêu cầu qua hai vòng thi sẽ được hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Kết quả thi tiếng Hàn, kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực của người lao động sẽ được công bố trên các trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước (http://www.colab.gov.vn) và của Hàn Quốc (http://www.eps.go.krhttp://eps.hrdkorea.or.kr/epstopik).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.