Tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2020 tại 10 quận/huyện

Ngày 05/6/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thông báo đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2020 tại 10 quận/huyện của 5 tỉnh (danh sách kèm theo), Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước từ 28% trở lên và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên).

Thực hiện lộ trình và mục tiêu mà hai bên thống nhất tại MOU về Chương trình EPS ký ngày 23/3/2018, thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp giảm tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc bao gồm: (1) Đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyển chọn, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động; (2) Tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ người lao động tại Hàn Quốc; (3) Thực hiện ký quỹ đối với người lao động trước khi đi; (4) Tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành pháp luật, thực hiện đúng hợp đồng; (5) Hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng sau khi về nước; (6) Hạn chế tuyển chọn lao động đối với các địa phương có tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp cao tại Hàn Quốc.

Bên cạnh đó tại Hàn Quốc cũng đã thực hiện các chính sách như kéo dài thời gian hợp đồng đến 4 năm 10 tháng, tuyển chọn lại người lao động đã về nước đối với những người đã thực hiện đúng hợp đồng và tuân thủ pháp luật trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, cũng như việc xử lý nghiêm đối với chủ sử dụng tuyển người lao động cư trú bất hơp pháp vào làm việc.

Với việc triển khai các giải pháp nêu trên, đặc biệt tại các địa phương thực hiện tốt và quyết liệt công tác tuyên truyền vận động người lao động cư trú bất hợp pháp tự nguyện về nước và người lao động về nước đúng thời hạn hợp đồng, đến nay số lao động cư trú bất hợp pháp đã giảm đáng kể và tỷ lệ lao động không về nước đúng thời hạn hợp đồng năm 2019 giảm dưới 20% (tỷ lệ này năm 2018 là 34%). Do đó, số lượng quận/huyện tạm dừng tuyển chọn đã giảm từ 49 quận/huyện năm 2018 xuống còn 40 quận/huyện năm 2019 và 10 quận/huyện năm 2020./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.