Lao động visa E9 tại Hàn Quốc hết hạn cư trú được chuyển sang làm lao động thời vụ tạm thời

Để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp, ngày 21/08/2020, Bộ Tư pháp cùng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã thống nhất cho phép lao động nước ngoài E-9 hết hạn cư trú đang chờ về nước có thể chuyển đổi sang làm lao động thời vụ tạm thời. Thông tin cụ thể về chính sách mới này như sau:

1. Đối tượng được phép chuyển đổi

Người lao động nước ngoài có visa E-9 đã kết thúc hợp đồng 03 năm hoặc 04 năm 10 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 14/04/2020 đến ngày 31/08/2020 và phải thỏa mãn tất cả 03 điều kiện sau đây:

(i) Đã được tự động gia hạn thời gian cư trú thêm 50 ngày do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 chưa thể về nước do không có các chuyến bay, hiện nay đang được tiếp tục gia hạn hoặc kéo dài thời hạn về nước (những lao động đang trong thời gian gia hạn 50 ngày vẫn có thể xin đăng ký chuyển đổi nếu ngày đăng ký vẫn trong tình trạng không đi làm);

(ii) Trong thời hạn đăng ký chuyển đổi lần này vẫn không thể về nước do không có máy bay;

(iii) Sau khi được chính quyền địa phương nơi cần lao động thời vụ tuyển chọn phải ký hợp đồng lao động thời vụ với hộ gia đình làm nông nghiệp hoặc ngư nghiệp và đáp ứng được các điều kiện để được Bộ Tư pháp cấp phép làm việc ngoài tư cách lao động mùa vụ (C-4).

Người lao động nước ngoài có visa E-9 thỏa mãn những điều kiện nêu trên khi đăng ký sẽ được chuyển sang visa G-1 để có thể làm việc tạm thời trong lĩnh vực lao động mùa vụ (C-4).

2. Các đối tượng không được phép chuyển đổi

– Cá nhân tự ký kết hợp đồng lao động với hộ gia đình nông nghiệp hoặc ngư nghiệp mà không được chính quyền địa phương tuyển chọn;

– Không ký hợp đồng với hộ gia đình nông nghiệp hoặc ngư nghiệp;

– Vi phạm pháp luật, có vấn đề phát sinh trong quá trình cư trú (ví dụ: người cư trú bất hợp pháp);

– Những lao động E-9 làm việc tại nơi làm việc cuối cùng trong ngành nông nghiệp hoặc ngư nghiệp;

– Những người được các cơ quan liên quan đến tuyển chọn, cho phép, vận hành chính sách lần này nhận định không đủ điều kiện để được chuyển đổi.

3. Lĩnh vực và địa phương được cho phép làm việc

Người lao động được chuyển đổi visa sẽ làm các công việc thuộc ngành nông nghiệp (1.109 người) và ngư nghiệp (265 người). Hàn Quốc hiện cho phép 40 địa phương được phép tuyển dụng lao động thời vụ. Danh sách công việc và số lượng lao động được phép tuyển dụng của 40 địa phương được đăng tải trên trang điện tử của Bộ Tư pháp Hàn Quốc tại địa chỉ: http://www.moel.go.kr/skin/doc.html?fn=20200824094315bd2d0dd467394947aa0590f553c89dcd.hwp&rs=/viewer/BBS/2020/

4. Thời hạn được phép làm việc

Người lao động được chuyển đổi visa có thể lựa chọn thời hạn làm việc liên tục ở một trong ba mức 30 ngày, 60 ngày hoặc 90 ngày được bắt đầu trong khoảng thời gian từ 24/08/2020 đến 31/10/2020.

5. Lương và chế độ làm việc

– Lương được chi trả cao hơn mức lương tối thiểu đã được quy định.

– Được tham gia Bảo hiểm tai nạn lao động (bắt buộc đối với các hộ gia đình nông nghiệp, ngư nghiệp).

– Ăn, ở do người lao động chi trả (trong trường hợp chủ sử dụng có thể cung cấp ăn, ở thì người lao động thời vụ phải trả các chi phí ăn, ở theo quy định cho chủ sử dụng).

Ngoài ra, người lao động phải tuân thủ các quy định từ chính quyền địa phương và chủ sử dụng; thực hiện các quy định về phòng tránh lây nhiễm Covid-19; chỉ có thể làm việc tại nơi làm việc được chính quyền địa phương chỉ định (không được phép chuyển đổi nơi làm việc)

6. Thời gian và thủ tục đăng ký

– Thời gian đăng ký: từ ngày 24/08/2020 đến ngày 07/09/2020;

– Thủ tục đăng ký:

+ Bước 1: Người lao động đủ điều kiện phải kiểm tra trước tên địa phương và số lượng lao động thời vụ được phép tuyển dụng của địa phương đó trước khi đăng ký (tham khảo thông báo của Bộ Tư pháp Hàn Quốc theo địa chỉ:

http://www.moel.go.kr/skin/doc.html?fn=20200824094315bd2d0dd467394947aa0590f553c89dcd.hwp&rs=/viewer/BBS/2020/ )

+ Bước 2: Lựa chọn 01 trong 03 cách sau để đăng ký:

(1) Cách 1: Truy cập vào trang web www.eps.go.kr để đăng ký làm việc sang lĩnh vực lao động thời vụ;

(2) Cách 2: Mang theo Thẻ đăng ký người nước ngoài đến các Trung tâm tuyển dụng của Bộ Lao động và Việc làm tại địa phương để đăng ký;

(3) Gửi fax hoặc email Đơn đăng ký đến đến các Trung tâm tuyển dụng của các địa phương tuyển dụng lao động mùa vụ.

Kết quả đăng ký sẽ được chính quyền địa phương thông báo cho người lao động thông qua điện thoại hoặc tin nhắn riêng.

7. Một số ưu đãi đối với người lao động đăng ký

– Được miễn các chi phí chuyển đổi tư cách cư trú liên quan;

– Được cộng thêm 10 điểm trong trường hợp sau khi về nước tham dự kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt và ưu tiên giới thiệu hồ sơ cho chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn để tái nhập cảnh Hàn Quốc làm việc theo Chương trình EPS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.