Cầu nối nhân lực Việt – Hàn

Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam luôn đi tiên phong trong các hoạt động xúc tiến hợp tác Việt – Hàn. Là cầu nối cho người lao động Việt Nam tiếp cận nhiều hơn nữa với thị trường Hàn Quốc.

Ông Hong Son – Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, người kết nối rất nhiêu doanh nghiệp Hàn Quốc đến với Việt Nam cho biết “Dân số Hàn Quốc trên 60% số người là người cao tuổi, sức lao động giảm sút, chúng tôi cần sự hơp tác nhân lực rất lớn từ phía Việt Nam. Với mong muốn duy trì và nâng cao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hàng năm chúng tôi tổ chức các hội nghị xúc tiến hợp tác thương mại song song với hợp tác nguồn nhân lực. Giúp cho ngày càng nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam và sử dụng nguồn nhân lực Việt Nam”.

Ông Hong Son khảo sát các công ty tại Việt Nam

Về phía Việt Nam, đáp lại mong muốn về sự hợp tác toàn diện nguồn nhân lực từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, đại diện cho Công ty nhân lực Việt – Hàn (HSEDU), Ông Bùi Xuân Quảng khẳng định sẽ tìm kiếm và đạo tạo nguồn nhân lực tốt nhất cho phía doanh nghiệp Hàn Quốc. Đồng thời Ông cũng nhấn mạnh sẽ chú trọng hơn nữa vào việc hỗ trợ nguồn nhân lực trở về từ Hàn Quốc. Ông tin chính nguồn nhân lực này sẽ hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Ông Hong Son làm việc với đại diện HSEDU – TGĐ Bùi Xuân Quảng

Với mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, cả hai phía Việt Nam và Hàn Quốc đều tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giúp cho tất cả Doanh nghiệp phía Hàn Quốc và Người lao động phía Việt Nam kết nối với nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.